Chuyển địa chỉ blog

Chẹp, tình hình là ta đã đổi cái địa chỉ blog, lần mò thế nào cái địa chỉ cũ vẫn còn, thông tin chuyển hết sang blog mới, khó hiểu quá >”<….

Các tềnh iu kick sang trang Blog mới theo link dưới (ảnh hoặc link) ^^

Ngọc Thần Lâu

Advertisements
Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảo vệ: Chào tất cả mọi người!

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác