Chuyển địa chỉ blog

Chẹp, tình hình là ta đã đổi cái địa chỉ blog, lần mò thế nào cái địa chỉ cũ vẫn còn, thông tin chuyển hết sang blog mới, khó hiểu quá >”<….

Các tềnh iu kick sang trang Blog mới theo link dưới (ảnh hoặc link) ^^

Ngọc Thần Lâu

Posted in Khác | Để lại bình luận

Bảo vệ: Chào tất cả mọi người!

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Khác